Dachówki betonowe – na jaki dach?

Dach jest integralną częścią bryły domu i wieńczy jej konstrukcję. Dane o jego konstrukcji i właściwościach technicznych oraz użytkowych zawarte są w projekcie budynku, tam znajdują się informacje m.in. o kątach nachylenia dachu, ilości krokwi i miejscach ich rozmieszczenia oraz o planowanym rodzaju pokrycia dachowego. Jego masa wpływa bowiem na sposób skonstruowania więźby dachowej, metody połączenia krokwi oraz wymiary ich przekrojów, do tego dochodzi również liczba i sposób rozmieszczenia. Pokrycie dachowe wywiera na konstrukcję więźby stałe obciążenie, do tego dochodzi jego obciążenie zmienne (spowodowane np. przez opady śniegu, uderzenia wiatru), wartości te muszą zostać wyliczone przez konstruktora przed wdrożeniem projektu do realizacji i uwzględnić muszą masę całkowitą konstrukcji, mając na uwadze również masę pokrycia dachowego. Jak dostosować konstrukcję dachu do wymogów dachówek betonowych? Jak dobrać średnice przekrojów więźby i jakiego rodzaju położyć kratownicę? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Dachówki betonowe na dachu

Dachówki betonowe mogą być układane na dachach skośnych o kącie nachylenia od 15 do niemal 90°, zazwyczaj jednak kąt ten oscyluje pomiędzy 27 a 60°. Mocuje się je do przymocowanych do kontrłat łat, po uprzednim położeniu poszycia i deskowania dachu. Deskowanie wskazane jest ze względu na zwiększony ciężar pokrycia dachowego, dachówki betonowe i ceramiczne są w podobnej wadze, wymagają zatem solidnej konstrukcji wsporczej. Łaty są elementami nośnymi pokrycia dachowego, dlatego ich przekroje powinny być uzależnione od rozstawu osiowego krokwi. Rozstaw krokwi wobec przekroju łat może prezentować się według następujących wartości: rozstaw krokwi 75 cm – przekrój łat 25/40 mm, następnie 75-90 cm – przekrój łat 35/50mm, wreszcie rozstaw krokwi powyżej 90 cm – przekrój łat 40/60 mm. Rozmieszczenie łat (co zależy od wartości kąta pochylenia połaci dachu), planuje się tak, aby odległości pomiędzy ich górnymi krawędziami wynosiły od 31 do 37 cm. Łaty najlepiej jest montować w odstępach zalecanych przez producenta dachówki i dostosowanych do kąta nachylenia połaci dachowej. Dla większości dachówek (również dachówek betonowych) jest to dystans 30-35 cm. W przypadku, kiedy używana jest folia dachowa oraz na dachach pokrytych papą, niezbędne jest stosowanie kontrłat. Są to listwy o przekroju przynajmniej 25×50 mm, mocowane wzdłuż krokwi. Ich zadanie to poprawa wentylacji dachu oraz zwiększenie odległości między folią a łatami w celu umożliwienia swobodnego wypływu skraplającej się wody. Wymiary kontrłat mają mniejsze znaczenie dla stabilności całości drewnianej konstrukcji.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >