Dobór systemu rynnowego

Planując zadaszenie naszej inwestycji, wybieramy nie tylko samo pokrycie dachowe, ale również towarzyszące mu akcesoria oraz stosowny system rynnowy. Myliłby się jednak ten, kto stwierdzi, że jest to wyłącznie kwestia estetyki czy wyboru materiału wykonania systemu. Główną funkcją rynien jest wszak odprowadzenie do gruntu wód opadowych z powierzchni dachu, dlatego dobór systemu rynnowego powinien odbywać się przede wszystkim pod kątem pełnienia tej właśnie roli. Tu jednak sprawa wyboru stosownego systemu odwodnienia nieco się komplikuje, bowiem aby funkcja odprowadzania wody z połaci dachowych była pełniona w sposób właściwy, niezbędne jest dopasowanie przepustowości systemu rynnowego do wielkości powierzchni dachu. O ile jeszcze łatwo jest dopasować przepustowość rynien i spustów rurowych do klasycznego, dwuspadowego dachu, to przy dachu wielospadowym i skomplikowanym (na przykład z lukarnami) dobór ten staje się trudniejszy. Zbyt mała przepustowość rynien i rur na takim dachu spowoduje zalewanie elewacji wodą, z kolei zbyt duża średnica rur podniesie znacząco cenę systemu rynnowego. Jak więc dobrze wybrać system odprowadzania wody z dachu?

Wyliczenie efektywnej powierzchni dachu

Aby wyliczyć efektywną powierzchnię dachu, należy zastosować prosty wzór: EPD (m2) = (B+C/2) x L, gdzie L oznacza długość dachu, C – wysokość dachu od podstawy do jego zwieńczenia, zaś B – mierzoną w poziomie odległość od kalenicy do jego dolnej krawędzi. Uzyskany w ten sposób wynik pozwoli na dobranie odpowiedniej przepustowości rynien i rur spustowych, jest to jednak wzór najlepiej pasujący do dachów o kącie nachylenia nieprzekraczającym 50° oraz o dwuspadowej konstrukcji. Do dachów wielopołaciowych lub skomplikowanych trzeba będzie ów wzór nieco zmodyfikować. Każdy narożnik spowoduje konieczność powiększenia wyliczonej powierzchni dachu. Jeśli znajduje się on w odległości do 2 m od planowanego spustu – o 10 % powierzchni, jeśli zaś więcej niż 2 m – o 5 %. W przypadku dachów o nachyleniu do 10° wystarczy znać całkowitą powierzchnię dachu. Warto wiedzieć, że im większa powierzchnia dachu, tym większą średnicę rynien i rur spustowych powinniśmy dobrać. Wszelkie wątpliwości najlepiej jest rozwiać, rozmawiając z dekarzem lub sprzedawcą pokryć dachowych.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >