Izolacja dachu – najczęściej popełniane błędy

Dzięki odpowiedniej izolacji dachu pomieszczenia na poddaszu są zabezpieczone zarówno na okoliczność utraty ciepła, jak i przenikania dźwięków czy wilgoci do wnętrza. Zdarza się jednak, że podczas montażu izolacji popełniamy błędy, w wyniku których nie spełnia ona prawidłowo swojej funkcji.

Jakie błędy popełniamy najczęściej podczas ocieplania dachu

Nieprawidłowo zamontowana termoizolacja do dachów może nieść ze sobą poważne konsekwencje – oprócz tworzenia się tzw. mostków cieplnych, przez które do pomieszczenia będzie wdzierać się zimno, może ona doprowadzić również do zaburzenia wentylacji, w efekcie zaś do zawilgocenia oraz rozwoju pleśni w obrębie więźby. To zaś może w dalszej perspektywie przyczynić się do konieczności wymiany izolacji za kilka lat, a w przypadku uszkodzenia więźby – do częściowego remontu dachu.

Błędy, jakie najczęściej popełniamy podczas zakładania izolacji, to m.in.:

  • Nieprecyzyjne przycięcie warstwy ociepleniowej – jeżeli arkusze będą za krótkie, nie zdołają utrzymać się między krokwiami. Z kolei zbyt długie będą musiały zostać siłą wciśnięte na miejsce, przez co nagromadzony materiał może napierać na warstwę krycia wstępnego. W ten sposób zaś szczelina wentylacyjna może ulec zatkaniu.
  • Nieprzylegający materiał – ten podpunkt częściowo wynika z poprzedniego. Niewłaściwie przycięte odcinki warstwy izolującej nie będą do siebie odpowiednio przylegać. W tej sposób utworzone zostaną tzw. mostki cieplne, czyli szczeliny, przez które z wnętrza będzie uchodzić ciepłe powietrze.
  • Nie dość szczelne połączenie membrany dachowej z pozostałymi elementami – np. z kominami lub kołnierzem okna – może skutkować przedostawaniem się deszczu pod folię, a tym samym gromadzeniem się wilgoci wewnątrz ocieplenia.
  • Zbyt cienka warstwa izolacji – jeżeli zignorujemy założenia projektu i ułożymy cieńszą izolację niż zalecana, nie będzie ona całkowicie spełniać swojej funkcji i w pomieszczeniu wciąż będzie chłodno w zimowe miesiące.
  • Zbyt wąska szczelina wentylacyjna pod pokryciem – może utrudniać właściwą wentylację dachu. Taki sam skutek będzie mieć zastosowanie zbyt małego przekroju otworów wlotowych w okolicach okapu oraz wylotowych w kalenicy.


Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >