Podział dachów ze względu na kształt

Kształt dachu determinuje przede wszystkim koszt jego wykonania, a także rodzaj poszycia, które się na nim znajdzie. Powinien być uzależniony od wielkości domu i jego kształtu, a także od otaczającego dom krajobrazu oraz warunków atmosferycznych, panujących na terenie, na którym nieruchomość jest posadowiona. Poniżej przedstawiamy przegląd najbardziej popularnych rodzajów dachów.

Dachy płaskie

Dachy płaskie nachylone są pod kątem od 5 do 20 stopni. Są to dachy o najprostszej konstrukcji, występującej w odmianie wentylowanej lub niewentylowanej. Dach taki zaadoptować można na powierzchnię użytkową domu, na przykład taras lub ogród.

Dachy jedno, dwu, cztero i wielospadowe

Dachy jednospadowe mają jedną połać dachu i stosowane są najczęściej na przybudówkach oraz na długich i wąskich budynkach, w których rozpiętość między ścianami nie będzie przekraczała 6 m. Dwuspadowy będzie miał dwie skośne połacie dachu. Pamiętajmy, że chcąc zaaranżować poddasze na poddasze użytkowe, musimy zachować szczelinę wentylacyjną pomiędzy izolacją, a pokryciem dachu.

Dachy czterospadowe z kolei stworzą poddasze z większą ilością skosów, lecz z mniejszą powierzchnią użytkową. Tego typu dachu najczęściej wykonywane są  na podstawie konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Coraz popularniejsze są dachy wielospadowe.

Dach namiotowy

Dach namiotowy z kolei to dach, posiadający cztery skosy w kształcie trójkątów i tworzący w ten sposób formę piramidy. Dachem tym przykrywa się najczęściej domy kwadratowe lub wieloboczne, gdyż wszystkie cztery połacie dachu są równe.

Dach naczółkowy i mansardowy

Dach naczółkowy od dwuspadowego różnią ścięte narożniki połaci, tworzące naczółki. Może tworzyć poddasze użytkowe lub nieużytkowe.

Dach mansardowy to najbardziej atrakcyjny wizualnie rodzaj dachu. Może mieć dwie lub cztery połacie dachowe; każda z nich jest „załamana” pod innym kątem nachylenia. Stosuje się go przede wszystkim w przypadku poddasza użytkowego, gdyż pozwala on na maksymalne wykorzystanie powierzchni. Jednocześnie jest to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć podczas budowy domu. Szczególną uwagę trzeba zwracać na wytrzymałość dachu, jego szczelność oraz izolacyjność termiczną.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >