Remont zabytkowego budynku

Remont budynku znajdującego się w rejestrze zabytków niesie ze sobą sporo obostrzeń, wymagane jest uzyskanie zgody odpowiednich instytucji (pozwolenie na budowę z zaakceptowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków planem prac) oraz zgoda i nadzór lokalnego konserwatora zabytków przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. I to często niezależnie od faktu, czy do rejestru wpisany jest sam budynek, czy też na przykład tylko układ architektoniczny ulicy. Szczegółową drogę uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015.1789 z dnia 11 kwietnia 2015 r.).

Interpretacja przepisów dotyczących naszego budynku najczęściej zależy od lokalnego konserwatora zabytków. Przy remoncie zabytkowego domu konserwator zazwyczaj wymaga zachowania wyglądu zewnętrznego budynku, to jest elewacji i dachu zabytkowego domu. Ma również wpływ na dobór ekipy remontowej (minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy renowacji zabytków), jak również na kwestię doboru materiałów budowlanych zastosowanych do prowadzenia prac. Oczywiście, idealne byłoby zastosowanie materiałów z epoki, to jednak rozwiązanie jest najczęściej niemożliwe do realizacji. Dlatego materiały do remontu zabytkowego budynku należy dobierać tak, aby były trwałe, wysokiej jakości i stylistycznie nawiązujące jak najlepiej do danej epoki. A co trzeba wiedzieć o remontowaniu dachu w zabytkowym domu?

Remont zabytkowego dachu – informacje

Remontując zabytkowy dach, należy rozpocząć od sprawdzenia w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego, czy nie figurują tam wskazania dotyczące wyglądu urbanistycznego okolicy, jak kształt dachów czy ich kolor. Wskazania takie narzucają więc zastosowanie określonych materiałów budowlanych na dachach domów, na przykład dachówek ceramicznych. Następnie ważne jest, by sprawdzić stan techniczny istniejącej więźby dachowej. Jeśli zajdzie konieczność wymiany elementów jej konstrukcji, może się okazać, że prace będą prowadzone w zgodzie ze sztuką budowania stosowaną w okresie powstawania budynku. Warto wiedzieć, że podczas remontu zabytkowego dachu wymienia się tylko uszkodzone elementy, oszczędzając jak największą część oryginalnej więźby. Do tego dochodzi także kwestia termoizolacji dachu. Pomimo faktu braku ingerencji w wygląd zewnętrzny budynku, montaż jej najczęściej również wymaga zgody konserwatorskiej, może bowiem dojść do uszkodzenia oryginalnej konstrukcji podczas prowadzenia prac. Wymiana pokrycia dachowego w zabytkowym domu również obostrzona jest koniecznością uzyskania zezwolenia konserwatora zabytków; jeśli wymiany pokrycia nie zaakceptował konserwator wojewódzki (np. nie była zaplanowana), miejscowy konserwator nie zezwoli na przeprowadzenie prac. Użyte do wymiany pokrycia dachówki lub inne materiały dekarskie mogą zostać przez konserwatora bezpośrednio wskazane tak, aby naprawa dachu odbyła się w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi ochrony zabytków z Polsce i jednocześnie został zachowany styl i wygląd z epoki.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >