Metody izolacji dachu skośnego na poddaszu

Polskie Prawo budowlane określa podstawowe wymagania, które stawiane są projektantom i wykonawcom budynków. Jeden z przepisów techniczno-budowlanych mówi o tym, że należy zapewnić oszczędność energii oraz odpowiednią izolacyjność cieplną. Aby przygotować odpowiedni projekt izolacji dachów skośnych, należy obliczyć mostki cieplne, które występują na połączeniu dachu ze ścianą, na oknach połaciowych i kominach, przy murłacie od elementów nośnych dachu, czyli krokwi oraz mostki geometryczne na ścianach kolankowych i mostki punktowe. Jak w praktyce wygląda izolacja dachów skośnych?

Dachy z poddaszem użytkowym

Według definicji fachowców dach to lekka przegroda zewnętrzna, która musi spełniać określone wymagania. Pomieszczeniom znajdującym się pod nim należy zapewnić odpowiedni mikroklimat i zabezpieczyć je przed nadmiernymi stratami ciepła. Pomieszczenia zabezpieczamy również przed opadami atmosferycznymi, wiatrem oraz hałasem. Zależy nam także na wyeliminowaniu prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej na chłodnych powierzchniach pokrycia. Dachy ze względu na układ warstw dzielimy na te z jednym, lub dwoma poziomami wentylacji oraz z jedną lub dwoma warstwami izolacji termicznej. Według wielu producentów, właściwe rozwiązanie izolacji dachu skośnego to rozwiązanie dwuwarstwowe – mówi nam przedstawiciel hurtowni Dachlux z Warszawy, z jedenastoma oddziałami w Warszawie i okolicach. To rozwiązanie korzystniejsze energetycznie, poprawiające izolacyjność w przekrojach krokwi. Grubości całkowitej izolacji termicznej w żaden sposób nie ogranicza wysokość krokwi. Dach musi spełniać także wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej według polskiej normy PN-B-2151. Trzeba także zadbać o folie wstępnego krycia oraz paroizolacje. Folia ma na celu zabezpieczenie niżej położonych warstw i chronić je przed zawilgoceniem. Folia paroszczelna, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie ograniczyć ilość pary, która dyfunduje z pomieszczeń na zewnątrz.

Dachy z poddaszem nieużytkowym

W przypadku dachów skośnych z poddaszem nieużytkowym połacie pozostają nieocieplone, a termoizolacja jest zakładana na stropie ostatniej kondygnacji. Dach budynków mieszkalnych powinien być zaprojektowany według konkretnych kryteriów podanych w normach, tak by otrzymać idealny współczynnik przenikania ciepła. By dobrać grubość izolacji termicznej, posiłkujemy się wskazaniami producentów, którzy przedstawiają parametry w formie kompleksowych tablic. W tym przypadku podobnie jak w przypadku dachu z poddaszem użytkowym, musimy zadbać również o folie wstępnego krycia i paroizolacje. Ważna jest dla nas wentylacja dachu – wentylacja pozwala na usunięcie nadmiaru pary wodnej. Przepływ powietrza jest możliwy dzięki otworom, które na ogół wykonywane są w części okapowej, między krokwiami. Inne rozwiązanie to otwory w ścianie kolankowej, jeśli takowa jest projektowana. Odpowiednia termoizolacja dachu skośnego pozwala nam zaoszczędzić na ogrzewaniu, co w dobie wzrastających cen opału jest niezwykle istotne – warto o tym pamiętać.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >