Do czego służy kosz dachowy?

Kosz dachowy to wklęsła krawędź dachu o kącie rozwartym, która powstaje pomiędzy dwoma połaciami dachowymi. Pionową osią strefy kosza jest linia koszowa. Przecięcie połaci dachu jest szczególnie narażone na oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. To właśnie z tego miejsca woda jest odprowadzana do systemu rynnowego. Prawidłowe wykonanie kosza dachowego wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a błędy dekarskie w tym zakresie mogą mieć negatywne konsekwencje dla konstrukcji całego dachu i jego funkcjonalności.

 

Jakie funkcje pełni kosz dachowy?

Kosz dachowy lub rynna koszowa to połączenie, które jest wykonywane w miejscu przerwania ciągłości pokrycia dachowego. Połacie dachu mają często różne kąty pochylenia. W sytuacji, gdy kąt pochylenia na styku połaci jest mniejszy niż 180º konieczne jest zastosowanie kosza dachowego. Bezpośrednio odpowiada on za szczelność dachu. Pełni funkcję zabezpieczającą przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Kosz dachowy służy do odbierania wody z obydwu sąsiadujących połaci dachowych oraz odprowadzania jej do systemu rynnowego. W zależności od konstrukcji dachu, kosz może również odpowiadać za odprowadzenie wody na lukarnę, czyli element doświetlający poddasze. Linia koszowa to również miejsce, w którym zalega śnieg, dlatego musi być ono wytrzymałe na obciążenia. Prawidłowy montaż kosza dachowego to skomplikowane przedsięwzięcie, dlatego należy je powierzyć doświadczonym dekarzom, a materiały nabyć od zaufanej hurtowni pokryć dachowych.

 

Błędy dekarskie, a funkcjonalność kosza dachowego

Nieprawidłowo wykonany kosz dachowy może doprowadzić do zatamowania spływu wody. W takich sytuacjach woda może zacząć przedostawać się pod dachówkę. W bardzo szybkim czasie prowadzi to do zawilgocenia termoizolacji, korozji biologicznej konstrukcji dachowej i w konsekwencji przedostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku. Rozszczelnienia i przenikanie wilgoci jest bardzo szkodliwe dla dachu, a naprawianie błędów wiąże się z dużymi kosztami. Najczęstszym problemem, negatywnie wpływającym na funkcjonalność kosza dachowego jest pozostawianie zbyt wąskiej szczeliny, co prowadzi do zatorów. Generalna zasada jest taka, że im dłuższy kosz tym szczelina powinna być większa. Dach może stać się nieszczelny także wówczas, gdy przycięte dachówki zostaną nieprawidłowo zamontowane w koszu lub gdy rynna koszowa będzie niewłaściwie połączona z membraną dachową. Wykonanie każdego kosza jest rozpatrywane przez dekarzy indywidualnie i uzależnione od efektywnej powierzchni dachu, warunkowanej szacowanym natężeniem opadów.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >