Czym jest kalenica dachu?

Kalenica to linia szczytowa dachu, czyli krawędź na przecięciu połaci dachowych. Najwyższa kalenica określana jest terminem kalenicy głównej, natomiast pozostałe to kalenice narożne, które powstają w wyniku przecięcia skośnych krawędzi połaci. Kalenica główna jest najwyższym punktem dachu, w którym zbiegają się przeciwległe połacie dachowe. To właśnie ten punkt wyznacza wysokość budynku. Montaż i wykończenie kalenicy pełni bardzo ważne funkcje dla konstrukcji dachowej. Niemniej istotne są również materiały, użyte do jej produkcji, dlatego najlepiej zaopatrywać się w nie w zaufanej hurtowni pokryć dachowych i zyskać gwarancję najwyższej jakości.

Co warto wiedzieć o kalenicy?

Kalenica jest zewnętrznym grzbietem dachu i bezpośrednio odpowiada za trwałość i szczelność konstrukcji dachowej. Posiada otwory wentylacyjne, dzięki czemu zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza pod połacią dachową. Pełni funkcję zabezpieczającą przed przedostawaniem się wody i wilgoci pod połać dachu. Konsekwencje nieprawidłowo wykonanej kalenicy to nieszczelny i przeciekający dach. Z tego powodu tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej za pomocą taśmy uszczelniającej i specjalnych gąsiorów, które stanowią pokrycie kalenicy. W przypadku, gdy dach posiada więcej kalenic – w miejscu ich styku montuje się gąsior łącznikowy, trójnik lub czwórnik. Taśmy najczęściej wykonuje się z blachy aluminiowej i włókniny polipropylenowej. W kalenicach poziomych zamiast taśmy można użyć wywietrznika kalenicowego.

W przypadku zastosowania blachodachówek jako pokrycia dachowego, kalenice są dodatkowo uszczelnianie uszczelkami profilowanymi. Zaburzona wentylacja może doprowadzić do utraty właściwości termoizolacyjnych wełny mineralnej, zawilgocenia więźby dachowej i w efekcie do osłabienia konstrukcji całego dachu. Konstrukcja kalenicy opiera się na wspornikach łat, które muszą zostać odpowiednio wypoziomowane. Wzdłuż kalenicy najczęściej montuje się instalację odgromową. Pamiętajmy, że ukształtowanie zwieńczenia dachu na styku połaci musi być nie tylko trwałe, ale także estetyczne.

 

Kalenica dachu, a wysokość budynku

Kalanica dachu w większości wypadków jest tym elementem, na podstawie którego określa się wysokość budynku. To bardzo ważne na etapie projektowania domu, bowiem jego maksymalna wysokość jest z góry narzucona i określona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy. Wysokość budynku to odległość mierzona od poziomu terenu do – najczęściej – najwyższego punktu dachu, czyli właśnie kalenicy. Najczęściej, ale nie zawsze. W niektórych gminach za najwyższy punkt budynku uznaje się konstrukcje przekrycia, takie jak komin. W warunkach zabudowy określona jest nie tylko maksymalna wysokość budynku, ale również jego usytuowanie względem drogi. W tym przypadku także istotna jest kalenica, która może być równoległa lub prostopadła do drogi.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >