Czym się kierować przy ustalaniu lokalizacji okien połaciowych i wyłazów dachowych?

Okna połaciowe i wyłazy dachowe zasadniczo się różnią. Te pierwsze, pełnią głównie funkcję dekoracyjną oraz zapewniają odpowiedni dostęp do światła w ciemnych pomieszczeniach. Drugie natomiast stanowią jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych, który zapewnia swobodny dostęp do dachu m.in. w budynkach dwukondygnacyjnych.

Dzięki nim dużo łatwiej uzyskać dostęp do urządzeń tam zamontowanych lub też przeprowadzić prace remontowe na szczycie obiektu. Wyłazy pełnią też istotną rolę w instalacjach przeciwpożarowych, służąc za drogę ewakuacyjną w trakcie pożaru. Oprócz funkcji wyłazy dachowe od okien połaciowych odróżnia również lokalizacja.

Co odpowiada za lokalizację okien połaciowych i wyłazów dachowych?

Lokalizacja okien połaciowych i wyłazów dachowych musi być wynikiem przemyślanej decyzji, która będzie odpowiadała za funkcjonalność obu otworów okiennych. Niewłaściwe umieszczenie tego rodzaju elementów konstrukcji prowadzi do nieodpowiedniego użytkowania. I, o ile zła lokalizacja okien dachowych może skutkować jedynie ograniczonym dostępem do światła, o tyle błędne rozmieszczenie wyłazów dachowych może mieć poważne konsekwencje i znacznie utrudniać prace na dachu budynku. Ważne jest więc to, by wiedzieć, co przemawia za umieszczeniem wyłazów w danym miejscu.

Wyłazy dachowe montuje się możliwie jak najbliżej komina. Mianowicie konieczne jest zapewnienie bezpiecznej i jak najkrótszej drogi do elementu, który często wymaga ingerencji. Jeśli instalacja w tym miejscu jest niemożliwa, wówczas wskazanym rozwiązaniem jest zamontowanie stopni kamieniarskich, które umożliwią bezpieczne przejście do komina. Montaż takich stopni jest też wymagany, gdy pochylenie połaci wynosi ponad 25%. Okna połaciowe z kolei znajdują swoje zastosowanie w miejscach, które zapewniają najlepsze doświetlenie. Umieszczenie ich w kierunku południowym daje gwarancję efektywniejszego dostępu do słońca oraz pozytywnego bilansu energetycznego.

Okna połaciowe powinno umieszczać się na takiej wysokości, by dolna krawędź szyby znajdowała się poniżej wzroku osoby siedzącej, czyli nie wyżej niż 110 cm nad podłogą, a górna krawędź powyżej głowy osoby stojącej. Przepisy określają też położenie dolnej krawędzi otworu okiennego, która nie może się znajdować niżej niż 85 cm nad podłogą. Przy czym istotne jest uwzględnienie spadku połaci dachu oraz długości i sposobu otwierania okna połaciowego. Same prace montażowe, zarówno okien połaciowych, jak i wyłazów są bardzo podobne. Nie wymagają ingerencji w konstrukcję obiektu, a ich umieszczenie jest możliwe zarówno przed ukończeniem dachu, jak i po. Eksperci zalecają jednak, by szczególnie wyłazy montować jeszcze przed końcem prac budowlanych, gdyż będzie to mniej kosztowne i pracochłonne.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >