Komunikacja dachowa – dachy skośne

Każdy skośny dach wymaga tej instalacji, bez niej ani rusz. W przenośni i dosłownie. W niniejszym artykule zajmiemy się kwestią komunikacji dachowej. Przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422) wskazują wyraźnie: dachy skośne, czyli te o nachyleniu powyżej 25%, a także dachy pokryte materiałami łamliwymi muszą zostać wyposażone w dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. Oznacza to konieczność instalacji systemu komunikacji dachowej. Komunikacja dachowa powinna zostać zaplanowana jeszcze na etapie projektowania dachu. System komunikacji dachowej składa się z akcesoriów w postaci stopni i ław lub pomostów kominiarskich. Choć przepisy mówią o konieczności instalacji ich na dachach skośnych, to warto jednak rozważyć montaż systemu również na dachu o mniejszym nachyleniu. Pozwoli to na uniknięcie ryzyka zniszczenia pokrycia dachowego podczas przeglądów kominiarskich czy wykonywania ewentualnych napraw znajdujących się tam instalacji.

Cechy komunikacji dachowej

Aby dobrze pełnić swą rolę, akcesoria dachowe do komunikacji powinny być odpowiednio rozmieszczone. Oznacza to umieszczenie stopni w co drugim rzędzie pokrycia przy nachyleniu połaci około 25°, a przy większym – w zasadzie w każdym kolejnym rzędzie. Stopnie rozmieszcza się tak, by utworzyły rodzaj drabinki, po której można stosunkowo swobodnie wspiąć się od wyłazu dachowego do poszczególnych elementów instalacji na dachu (komin, wywietrzniki, antena, odgromnik itd.). System komunikacji dachowej powinien też cechować się posiadaniem zabezpieczeń antypoślizgowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszającym się po nim osobom, najczęściej osiąga się ten cel poprzez zastosowanie perforowanej powierzchni stopni i ław dachowych.

Przy kluczowych elementach infrastruktury dachu znajdować powinny się ławy kominiarskie umożliwiające wykonanie napraw i konserwacji. Ławy również powinny posiadać ażurową, antypoślizgową powierzchnię. Mocowanie akcesoriów dachowych powinno być proste i nie wymagać położenia dodatkowej łaty, zaś ich uchwyty i wsporniki montażowe umiejscowione tak, by w trakcie wchodzenia można było przytrzymać się ich. Jako, że system komunikacji dachowej narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien być wykonany z trwałego materiału oraz posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Najczęściej jako materiał konstrukcyjny stopni i ław kominiarskich stosuje się aluminium lub stal ocynkowaną. Producenci oferują akcesoria dekarskie w wielu kolorach tak, by można było dobrać je kolorystyczne do pokrycia dachowego. Często istnieje również możliwość zamówienia koloru niestandardowego. O poradę w powyższych sprawach warto zwrócić się do dekarza.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >