Konstrukcja dachu jednospadowego i dwuspadowego

Dowiedz się, jak wygląda konstrukcja dachu jednospadowego oraz dwuspadowego, i poznaj zalety obu rozwiązań. Zapraszamy do lektury!

Dachy jedno- i dwuspadowe. Charakterystyka

Dach dwuspadowy to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, gdy przychodzi do budowy domu jednorodzinnego. Wynika to z jego nieskomplikowanej konstrukcji, która z kolei skutkuje przyspieszeniem i uproszczeniem prac, a tym samym przyczynia się do generowania oszczędności. W ostatnich latach popularność zyskują jednak także dachy jednospadowe (pulpitowe), które do niedawna stanowiły rozwiązanie wykorzystywane głównie w budynkach gospodarczych. Szczególnie często spotykamy je w architekturze nowoczesnej.

Czym te dwa rodzaje dachów różnią się od siebie?

Dach jednospadowy

Ze względu na charakterystyczną konstrukcję dachy jednopołaciowe buduje się szybko i bez problemów, a ich wykonanie wymaga wykorzystania stosunkowo niewielkiej ilości materiałów. To zaś sprawia, że cena tego rozwiązania może być nawet kilkukrotnie niższa, niż ma to miejsce w przypadku dachów wielospadowych.

Tego rodzaju dach może mieć zróżnicowaną konstrukcję w zależności m.in. od stopnia nachylenia. Istotną wartością jest tu wytrzymałość więźby nośnej.

W przypadku dachów o niskim nachyleniu rozróżniamy następujące typy konstrukcji:

  • konstrukcja krokwiowa – wykorzystująca krokwie jako elementy nośne. Ich parametry muszą zostać dostosowane do typu oraz wagi pokrycia dachowego;
  • konstrukcja krokwiowo-zastrzałowa – jest to konstrukcja krokwiowa wzbogacona o usztywnienie w formie tzw. zastrzału, czyli ukośnej belki wykorzystywanej wtedy, gdy rozpiętość pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynku jest większa niż 7 m;
  • konstrukcja wieszarowa – wykorzystywana wtedy, gdy w konstrukcji nie można zastosować słupów pośrednich. Rozpiętość podpór w więźbie wieszarowej nie może przekraczać 7,5 m;
  • konstrukcja płatwiowo-kleszczowa – wykorzystująca usztywnienia w formie kleszczy. Możliwa do wykorzystania również w bardziej stromych więźbach, w takiej sytuacji należy jednak zmniejszyć rozstaw podpór.

Dach dwuspadowy

Dachy dwuspadowe zbudowane są z dwóch połaci połączonych na kalenicy. Charakteryzują się łatwą w budowie konstrukcją i stanowią mało kosztowne rozwiązanie. Ze względu na prostotę wykonania nietrudno jest utrzymać je w czystości: nie mają bowiem szczelin ani zakamarków, w których mogłyby gromadzić się brud, liście, śnieg czy wody opadowe.

Rozróżniamy następujące rodzaje więźb w przypadku dachów dwuspadowych:

  • konstrukcja krokwiowo-belkowa – w tej nieskomplikowanej więźbie krokwie podparte są belkami stropowymi, które z kolei opierają się na murze lub murłacie. Ten rodzaj konstrukcji może być stosowany w budynkach o rozpiętości między ścianami nieprzekraczającej 7,2 m przy jednoczesnym nachyleniu połaci zamykającym się pomiędzy 30 a 50°.
  • konstrukcja krokwiowo-jętkowa – od więźby krokwiowo-belkowej różni się tym, że stosuje się w niej tzw. jętki, czyli komponenty konstrukcyjne służące do łączenia krokwi. Umożliwia to m.in. zwiększenie kąta nachylenia dachu tak, by przekraczał on 50°, a także zastosowanie szerszego rozstawu ścian.
  • konstrukcja płatwiowo-jętkowa – płatwie wykorzystuje się do podparcia jętek o długości przekraczającej 3,5 m. W tej konstrukcji stosuje się tzw. ściany stolcowe zbudowane ze słupów stolcowych, podwalin oraz płatwi pośrednich.
  • konstrukcja płatwiowo-kleszczowa – należy do najbardziej skomplikowanych więźb w przypadku dachów dwuspadowych. Zbudowana jest z wiązarów głównych, które usztywnia się za pomocą kleszczy, oraz wiązarów pośrednich. Zaletą tej konstrukcji jest fakt, że nie stosuje się w niej rozporów, co umożliwia bardziej komfortowe rozplanowanie poddasza.


Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >