Okno i wyłaz dachowy – różnice

Mogą wyglądać jak dachowe okna, ale to tylko pozory. Różnią się konstrukcją i funkcjonalnością. Przeszklone wyłazy dachowe to doskonały sposób, by doświetlić sobie poddasze, a jednocześnie zapewnić dostęp do komina i innych instalacji znajdujących się na dachu. W myśl przepisów wyłazy o wymiarach przynajmniej 80 x 80 cm muszą być instalowane w domach o przynajmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych, co wynika z Ustawy Prawo Budowlane oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przeszklone wyłazy instaluje się zazwyczaj na poddaszach przeznaczonych do celów mieszkaniowych, mają one wtedy porównywalne parametry techniczne do okien połaciowych. Można jednak montować je w pomieszczeniach nieogrzewanych, zastosuje się wtedy wyłazy o niższej protekcji termoizolacyjnej.

Wyłazy dachowe cechuje inne niż okna otwieranie skrzydła – otwiera się ona do góry, na lewo lub prawo w zakresie kąta około 20-60°. To pierwsze położenie zbliża je do tradycyjnego okna dachowego, drugie zaś umożliwia wyjście na dach, stanowi też dodatkową drogę ewakuacyjną z budynku. Wyłazy mogą być obsadzone w klasycznej ramie okiennej, mogą również w ramie z metalowym kołnierzem działającym jako uszczelnienie. Jako przeszklenia stosuje się w nich szyby hartowane pojedyncze lub zespolone. Dobry wyłaz dachowy zaopatrzony jest w system zamykania z możliwością regulacji sposobu otwierania oraz w zabezpieczenie przed samozamknięciem.

Wyłaz ROTO R8: zalety rozwiązania

Instalacja w połaci dachowej wyłazu ROTO R8 niesie ze sobą sporo korzyści. Przyjrzyjmy się zaletom tego rozwiązania. To przede wszystkim konstrukcja umożliwiająca bezpieczne wydostanie się na dach budynku, oparta na rozwiązaniu okna uchylno-wysokoosiowego. Do tego otwieranie wspomagane jest przez dwa siłowniki pneumatyczne, zabezpieczające wyłaz dachowy ROTO R8 przed samoistnym zamknięciem. System ryglowania oparty jest na siłowniku łańcuszkowym i obsługiwany w łatwy sposób przy pomocy pojedynczej, umieszczonej w dole wyłazu klamki. ROTO R8 wyposażony jest w klejone, bezpieczne szyby, dostępne w energooszczędnym pakiecie dwuszybowym z zewnętrzną taflą z hartowanego szkła lub w pakiecie trzyszybowym.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >