Płyty PIR – czyli jakie?

Inwestorzy planujący termoizolację dachu poszukują dogodnych dla siebie rozwiązań dopasowanych do wymogów konstrukcyjnych ich budynków. Niektórzy wykorzystają więc jako izolację wełnę mineralną, inni sięgną po płyty termoizolacyjne. Nie każde płyty jednak mają takie same właściwości, bo i materiał użyty do ich wykonania jest inny. Na rynku znajdziemy płyty styropianowe, z ekstrudowanego polistyrenu, płyty keramzytowe oraz PUR i PIR. W niniejszym artykule przyjrzymy się tym ostatnim.

Płyty PIR to płyty do termoizolacji budynków. Wykonane są z chemoutwardzalnego poliuretanu, zwanego fachowo poliizocyjanuranem. Materiał ten zawiera określoną, dużą ilość izocyjanianu i poliolu oraz dodatkowo aktywatory i stabilizatory. Skład chemiczny z przewagą izocyjanianu nadaje materiałowi charakterystyczną właściwość zwęglania się w wysokiej temperaturze. Oznacza to, że w przypadku wybuchu pożaru materiał z wierzchu pokryje się zwęgloną warstwą, nie dopuszczając płomieni do środka płyty. Materiał płyt PIR charakteryzuje się ponadto wyjątkowo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ w wartości 0,023 – 0,029; dla porównania wełna mineralna ma współczynnik λ w wysokości 0,039, zaś cały dach (według przepisów budowlanych) 11– nie większą niż 0,2 W·m−2·K−1. Z tego materiału formuje się płyty z fazowaniem, płyty te układać można jako termoizolację dachów, stropodachów, ścian, fundamentów, podłóg itd. Dużą zaletą płyt PIR jest ich niewielka grubość oraz łatwość montażu, co przyczynia się właśnie do ich tak szerokiego zastosowania. Do zalet płyt PIR sprzyjających tak wszechstronnemu użyciu należy też zaliczyć niską przepuszczalność wody i odporność na działanie rozpuszczalników o charakterze organicznym.

Izolacja dachów płaskich – płyty PIR

Dachy płaskie, zwane niekiedy stropodachami to takie, których spadek mieści się w przedziale 3-11°. To dosyć specyficzne konstrukcje, bo im mniejszy spadek, tym lepiej należy zabezpieczyć całą konstrukcję poszycia przed czynnikami atmosferycznymi, szczególnie wodą z opadów i rozpuszczającym się śniegiem. Płaskie dachy cieszą się obecnie rosnącą popularnością, a to ze względu na nowoczesne projekty budownictwa wykorzystujące ten typ pokrycia dachowego. Ale spotkać je można również na altanach i domkach działkowych, na zabudowaniach przemysłowych i gospodarczych. Płaskie dachy występują w dwóch postaciach: wentylowanej, gdzie konstrukcję nośną z kratownic wznosi się bezpośrednio na stropie i niewentylowanej – tu dachem jest w praktyce sam strop. Oba wspomniane typy wymagają nie tylko istotnego zabezpieczenia przed wilgocią, lecz również przed działaniem temperatur. Ze względu na minimalną ilość pustki, dachy płaskie wymagają zastosowania specyficznych rozwiązań termoizolacyjnych. Tu z pomocą przychodzą płyty termoizolacyjne PIR. Płyty te można z łatwością zainstalować jako termoizolację. W przypadku stropodachu wystarczy na wierzchu stropu rozłożyć powierzchnię paroizolacyjną pamiętając, by położyć pasy na zakładkę. Następnie na tak przygotowanym podłożu układa się płyty PIR. Żeby je zamocować, należy wstępnie przygotować podłoże żelbetowe, wiercąc w nim otwory pod wkręty montażowe. Jeżeli konstrukcja dachu tego wymaga, do wykonania takiej termoizolacji może okazać się niezbędna druga warstwa płyt. Trzeba ułożyć ją tak, by łączenia nie nakładały się na siebie, a mijały. Nie można również instalować do podłoża płyt przy pomocy jedynie wkrętów teleskopowych. Pierwszą warstwę płyt PIR przytwierdza się do stropu, dopiero do drugiej używa zaś wkrętów teleskopowych. Całość konstrukcji przykrywamy membraną hydroizolacyjną pamiętając, by miejsca mocowania łącznikami również tą membraną zabezpieczyć i przygrzać do podłoża.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >