Przeciekający dach: przyczyny

Niezależnie od rodzaju położonego pokrycia dachowego [https://www.dachlux.pl/oferta/pokrycia-dachowe/], w miarę użytkowania każdy dach będzie stopniowo coraz mniej odporny na działanie czynników atmosferycznych, w tym wody. Pojawić się wtedy mogą przecieki, które (w późnym stadium) doprowadzą do konieczności wymiany elementów lub nawet całości więźby dachowej, jeśli tylko odpowiednio wcześnie nie podejmiemy środków zaradczych. A w międzyczasie dojdzie też do zawilgocenia termoizolacji i utraty energii cieplnej z wnętrza poddasza, co dodatkowo narazi właściciela budynku na większe koszty ogrzewania go. Do wnętrza mogą również przedostać się jeszcze zarodniki pleśni i grzybów, z którymi trzeba będzie walczyć. W niniejszym artykule przyglądamy się przyczynom przeciekania dachu.

Symptomy uszkodzenia pokrycia dachowego

Pojawienie się zacieków na suficie poddasza czy spływająca po ścianie woda to niestety późne już symptomy występującego problemu. Dobrze jest więc wiedzieć, jakie są inne sygnały wskazujące na nieszczelność naszego pokrycia dachowego. Na co trzeba zwracać uwagę? Naszą podejrzliwość powinny wzbudzić niewielkie skropliny wokół komina, kratek wentylacyjnych oraz wszelkich innych przejść przez powierzchnię dachu, np. świetlików, okien dachowych, wyłazów, kominków wentylacyjnych itp. W tych miejscach może również pojawić się pleśń, co jest wyraźnym sygnałem, by dokonać inspekcji szczelności dachu.

Uszkodzenia mechaniczne pokrycia dachowego

Na początek warto zaznaczyć: uszkodzenie mechaniczne pokrycia dachowego to tylko jedna z przyczyn przeciekania dachu. I to wcale nie najpowszechniejsza! Oczywiście, uszkodzenia takie mogą wystąpić podczas wejścia na dach, np. przy instalacji zabezpieczenia przeciwśniegowego, wizyty kominiarskiej czy montażu anteny telewizyjnej, mogą wreszcie powstać wskutek upadku konarów drzew lub zbyt intensywnego działania czynników atmosferycznych (nader silny wiatr, gradobicie, zalegające długo złogi śnieżne). W takim przypadku jednak powstałe tak uszkodzenia stosunkowo łatwo jest dostrzec i usunąć zanim przerodzą się w poważniejszą usterkę. I dlatego trzeba to zrobić, trzeba też poddawać poszycie dachowe regularnej, corocznej kontroli, co zminimalizuje ryzyko przecieku do wnętrza konstrukcji dachowej.

Wady montażowe: niewłaściwie wykonane prace dekarskie

Wyjątkowo częstymi przyczynami przedostawania się wody przez powierzchnię połaci dachowej są: błąd montażysty, wada materiału, źle wykonany projekt konstrukcji lub… przypadek, który doprowadził do uszkodzenia jednego z elementów konstrukcji dachu podczas jej montażu. Możliwości popełnienia błędu przy kładzeniu pokrycia dachowego jest naprawdę sporo, wystarczy np. niewłaściwy montaż górnej warstwy folii paroprzepuszczalnej. Ryzyko wystąpienia wady montażowej rośnie, jeżeli projekt dachu przewiduje wiele połaci, instalację okien dachowych, łączenie połaci skośnej i płaskiej etc. Wszelkie załamania powierzchni muszą być profesjonalnie obrobione i uszczelnione; jeżeli prace nie są wykonane zgodnie ze sztuką dekarską, wspomniane miejsca będą narażone na powstawanie przecieków. Jeżeli wykryjemy nieszczelność w miejscach przejścia kominów, na połączeniach lukarn i połaci czy w miejscach obsadzenia wyłazu/okna należy wykonać dokładną obróbkę kołnierza, najlepiej zgodnie ze wskazaniami producenta. Dobrze jest też zwrócić uwagę na sposób orynnowania lukarn, woda z rur spustowych powinna spływać na połać pod lukarną. Należy pamiętać, żeby każde napotkane przesączenie wody do wnętrza lub dostrzeżone uszkodzenie połaci usuwać niezwłocznie, nawet jeśli zajdzie potrzeba rozebrania części pokrycia. Pomoże to właścicielom domów ustrzec się przed poważniejszymi konsekwencjami i wydatkami na naprawę dachu.Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >