Przepisy dotyczące pokryć dachowych

Dach to jeden z ważniejszych elementów konstrukcyjnych całego budynku. To właśnie on wieńczy więźbę, zapewniając przy tym ochronę przed różnymi warunkami atmosferycznymi. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, wprowadzano specjalne przepisy prawa budowlanego, które regulują kwestie budowy dachu. Sprawdź, gdzie szukać wszystkich zapisów potrzebnych w czasie remontu połaci dachowych.

Czy każdy budynek musi mieć dach?

To pytanie może się wydać dość dziwne. W końcu w Polsce każdy obiekt, niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy hala widowiskowo-sportowa, ma dach. Zgodnie z polskim prawem budowlanym budynek to przestrzeń wyposażona w odpowiednie instalacje elektryczne i sanitarne wzniesiona z użyciem materiałów budowlanych. Każdy obiekt tego typu musi być trwale związany z gruntem fundamentami i zakończony dachem. Zapisy te znajdują się w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Oznacza to, że dach jest niezbędnym elementem, który sprawia, że dany obiekt może zostać nazwany budynkiem.

Pozwolenia na budowę dachów

W przypadku budowy dachów nie jest wymagane odrębne pozwolenie. Jest to element traktowany zbiorczo w decyzji urzędowej zezwalającej na wzniesienie obiektu na danym terenie. Oczywiście do dokumentacji należy dołączyć pełny projekt, który zawiera także dokładny opis dachu. Trochę inaczej jest w przypadku wymiany starej konstrukcji na nową. W tym wypadku potrzebna jest konkretna decyzja administracyjna. Jeśli właściciel budynku zdecydował jedynie na zmianę pokrycia dachowego bez ingerencji w więźbę, wystarczy tylko zgłosić dokładny plan i zakres robót do odpowiedniego urzędu (nie dotyczy to obiektów zabytkowych, które podlegają pod decyzję uprawnionych konserwatorów).

Normy dotyczące pokryć dachowych

Istotną rolę odgrywają poszczególne polskie i europejskie normy dotyczące pokryć dachówek. Przykładowo w przypadku dachówek ceramicznych obowiązują następujące dokumenty:

  • PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne – Dachówki i gąsiory dachowe,
  • PN-75/B-12029 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania,
  • PN-EN 1304 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Definicje i specyfikacja produktów,
  • PN 1024 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Oznaczenie właściwości geometrycznych,
  • PN-EN 539-1:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki fizycznej – Badanie przesiąkliwości,
  • PN-EN 538:1999 Dachówki ceramiczne do nieciągłego układania – Określenie charakterystyki fizycznej – Badanie mrozoodporności.


Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >