Wentylacja dachu – czemu potrzebna?

Podczas prac nad położeniem poszycia dachowego niezbędne jest zadbanie o właściwa wentylację całości konstrukcji. Czemu wentylacja dachu jest potrzebna? Umożliwia ona naturalny przepływ powietrza: ogrzanego z wnętrza domu na zewnątrz i z nagrzanego słońcem dachu w głąb jego konstrukcji. Dzięki swobodnej cyrkulacji powietrza nie tylko wzrasta wydajność zamontowanej warstwy termoizolacyjnej, ale też utrudnione jest gromadzenie się wilgoci wewnątrz konstrukcji dachu. Skropliny powstają tam naturalnie, wskutek kontaktu dwóch mas powietrza o różnej gęstości i temperaturze lub wskutek przedostawania się z pomieszczeń pary wodnej. Do wnętrza poszycia może się także dostawać woda z opadów atmosferycznych, zatem niezbędne jest zadbanie o instalację zabezpieczającą warstwę termoizolacyjną przed zawilgoceniem. Do tego celu stosuje się od spodu filię paroizolacyjną, od góry zaś – membranę wysokoparoprzepuszczalną. To rozwiązanie plus zastosowanie w konstrukcji szczelin dylatacyjnych pozwoli na osuszenie zbierającej się pod pokryciem dachowym wody. Wentylacja dachu jest szczególnie wskazana w przypadku zastosowania warstwy termoizolacyjnej wykonanej z materiałów włóknistych, tj. wełny mineralnej lub szklanej. Materiały te bowiem łatwo przyjmują i oddają wilgoć.

Otwory wentylacyjne – gdzie umieścić?

Właściwą cyrkulację powietrza w szczelinach wentylacyjnych poszycia dachowego zapewnia system łat i kontrłat. Zastosowane rozwiązania techniczne wspomagające wentylację dachu zależeć będą od rodzaju konstrukcji więźby, stopnia nachylenia połaci i rodzaju wybranego pokrycia dachowego. W typowych i popularnych dachach dwuspadowych skośnych (o kącie nachylenia powyżej 30°) wystarczy, jeśli szczelina będzie w okapie każdej z połaci oraz w kalenicy pokrycia. W przypadku, gdy dach jest dachem o niewielkim kącie nachylenia, dużej połaci lub gdy krokwie są wyjątkowo długie (+7 m) system okapowo-kalenicowy okaże się niedostateczny. Konieczne stanie się wtedy zwiększenie dopływu powietrza przez zastosowanie większego rozmiaru kontrłat oraz montaż dachówek wentylacyjnych. Dachówki te stworzą nam dodatkowe punkty, przez który powietrze dostanie się do wnętrza dachu. Gdzie umieścić dachówki wentylacyjne? Przy długich krokwiach i standardowych kontrłatach dachówki wentylacyjne instaluje się zwyczajowo w trzecim rzędzie od kalenicy w odległości 1 m od siebie. Im większa odległość między kalenicą i okapem, tym większa będzie ilość rzędów ułożonych dachówek wentylacyjnych. Będzie je należało umieścić w pokryciu dachowym również tam, gdzie wymagać tego będzie nietypowa, zaburzająca naturalny ciąg wentylacyjny konstrukcja dachu. Takimi utrudnieniami będą lukarny, okna dachowe lub kominy. Dodatkowe dachówki wentylacyjne umieścimy wtedy przed i za obiektem.



Masz pytania lub wątpliwości?

Skontaktuj się z jednym z naszych biur >